Velkommen til broderloge nr. 6 Eureka I.O.O.F.

Vi har mødeaften hver fredag.

En logeaften starter med at vi mødes i foyeren i Palæet. Herefter starter logemødet kl. 19.30 og varer, afhængig af dagsordenen, 1-1,5 time.

Herefter samles vi til det selskabelige hvor vi spiser smørrebrød eller en let anretning. Det selskabelige er en væsentlig del af logens virke. Det uformelle samvær efter logemødet er her du som broder styrker dit netværk, lærer dine logebrødre bedre at kende og lærer at have respekt og forståelse for andres meninger.

Broderloge nr. 6 Eureka efterlever Odd Fellow Ordenens grundprincipper der er en gradvis etisk belæring af det enkelte menneske i en etisk og humanitær retning. Vi arbejder på at forædle mennesket, ved at styrke de egenskaber vi alle er i besiddelse af, de gamle dyder som: Venskab, Kærlighed og Sandhed. Det er de tre begreber Odd Fellow Ordenen arbejder ud fra.

Værdigrundlaget er klart det bærende grundlag for en loges arbejde. At blive medlem af en Odd Fellow loge er en god oplevelse for alle. En Odd Fellow loge er ikke baseret på en religiøs eller politisk anskuelse, idet vi anser disse elementer for at splitte mennesker. Vi vil det positive i et menneskeligt fællesskab.

• Mangler du et ståsted i din dagligdag …
• Vil du være med i et positivt og givende fællesskab med livsbekræftende fællesskab og sammenhold …
• Vil du være med til at hjælpe trængende i nærsamfundet …

 … er du velkommen til at kontakt broderloge nr. 6 Eureka.

Vi er ikke bedre mennesker, men vi gør en forskel.

Kontakt logen

Skal udfyldes.
Skal udfyldes.
Skal udfyldes.
Skal udfyldes.