Historie

Loge nr. 6 Eureka blev stiftet den 16. marts 1883.

Detaljer omkring de begivenheder der gik forud for Eurekas stiftelse er sparsomme.

Det vides kun, at foreningen hvoraf logen dannedes, holdt sine møder i forlystelsesstedet “National” – i dag nuværende Vesterbrogade 2E – og at foreningen ikke var nogen speciel Odd Fellow forening.

Foto: Det Kongelige Bibliotek - National Scala 1882

Logens fribrev er dateret den 19. februar 1883. Dette fribrev udmøntede sig i Loge nr. 6 Eureka’s stiftelse den 16. marts 1883.

I bladet “Meddelelser for Odd-Fellows” dateret Odense 15. Marts 1883, hvor hver – Bekjendtgjørelse kunde optages for 5 øre pr. linie – kan læses.
NYT! Odd-Fellows fremgang i Kjøbenhavn er i stadig Tiltagende.
Vi kunne således meddele, at der i Løbet af kort tid rimeligvis vil blive oprettet en Loge Nr..6.

- Ja, pengene var vel små dengang, for mere var der ikke råd til i dette blad.
I bladet 15 april 1883, står der under blandede meddelelser.

Eureka Logen Nr.. 6. Af Danmark installeredes den 16′ forrige måned, men da vi ikke har modtaget nogen beretning om festen, må vi beklage ikke at kunne give noget referat derom før i næste Nr..

I bladet d. 15 maj 1883, står at læse:

Afvigte 16 de marts installeredes den 6 te Loge i Danmark, den 5 te i Kjøbenhavn, under navnet Eureka – Loge Nr.. 6. Installationen udførtes af D.D.S.S. A. Holck, den ny loge tæller 138 medlemmer. Til OM C. Fratz, UM L.P. Olsen, Protokollerende sekretær H.P. Hansen, Sk.M. T.C. Nielsen og Finantssekretær P.Hansen.

Året efter i april 1884 udgaven, står at læse:


På grund af Helligdagene må Brødrene tilgive, at Bladet denne gang kommer dem i hænde en dag for silde.
Eureka-Logens eet års stiftelsesfest afholdtes den 16.marts. Vi hidsætte et referat af festen, der er bleven os tilsendt, men vi beklager, at vi ikke kunne give et fyldigere referat af denne vistnok i enhver henseende vellykket fest, da der ikke var givet Bladets redaktion lejlighed til at overvære festen.

Kl.7½ afholdtes festloge for Brødre og Damer i et antal på over 200 og begav sig ned i spisesalen i Kjælderen, efter endt festmåltid dansedes der i restaurationslokalet til KL. 4. Hvor Br. Duusen ledede dansen og Br. Vater musikken og hermed sluttedes denne Eurekas første åresfest.